Līmētas koksnes siju (glulam) un krusteniski līmētu koksnes paneļu (CLT) būvprojektu izstrāde apvienojot inovatīvus risinājumus un mūsdienu jaunākās pasaules koka inženierijas zināšanas koksnes izmantošanai būvniecībā. RODENTIA būvprojektu izstrādi veic 3D vidē pielietojot BIM tehnoloģiju iespējas.

  • Ēku un tiltu būvkonstrukciju projekta izstrāde
  • Būvkonstrukciju detalizācijas izstrāde
  • Būvprojektēšanas vadība (jebkurā stadijā)

 .