Atklātās publiskās slidotavas segtā jumta Pasta salā izbūve, Jelgavā

SIA "Rodentia", 2018

 .