Amfiteātra tipa brīvdabas estrādes jumta izbūve Pasta salā, Jelgavā

SIA "Rodentia", 2018

 .