Langervaldes meža inženierbūves

Pasūtītājs: Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūra “Meža pētīšanas stacija”, 

Vienkārši balstītu līmētās koksnes liektu siju tilti ar laidumiem 6.00 m un 8.00 m; laipas ar laidumu 6.00 m. Katram tiltam tika veikta dažāda apstrāde ar ķīmiskajiem aizsarglīdzekļiem, lai pētītu ilgtermiņa aizsarglīdzekļu darbību āra apstākļos. 

Inženierbūves atrodas Langervaldes mežā, kurā ir izviedoti gājēju celiņi ar šķeldas segumu. Projekts ietver trīs dažāda veida inženierbūves – tiltiņus ar garumu 6 m un 8 m un laipu ar garumu 6 m. Tiltiņus paredzēts izvietot pāri meliorācijas grāvjiem, lai nodrošinātu gājēju kustību pa teritoriju. Kopumā projektā ir ietverti trīs tiltiņi ar 6.00 m garumu, 5 tiltiņi ar 8.00 m garumu un četras laipas ar garumu 6.00 m.

RODENTIA izstrādāts pilns tehniskais projekts un detalizācija

Būvprojekts izstrādāts – 2016.gads
Būvprojekts realizēts – 2017.gads   

 

Koka konstrukcijas ūdensteces šķērsošanai

Pasūtītājs: SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””

Koka tiltiņi ar laidumiem 10.00 m un 22.00 m vieglajai tehnikai robežas apsekošanai. Objekts atrodas Latvijas – Krievijas pierobežas zonā

RODENTIA izstrādāts pilns tehniskais projekts un detalizācija

Būvprojekts izstrādāts – 2017.gads
Būvprojekts realizēts – 2017.-2018.gads


Gājēju tilts pār Piķurgu, Ulbrokā, Stopiņu novadā

Pasūtītājs: Stopiņu novada dome. 

Inženierbūve paredzēta ūdensteces Piķurgas šķērsošanai. Tilta dzelzsbetona balsti tiek sajūgti ar iepriekš gruntī iestrādātiem skrūvpāļiem. Balsti tiek veidoti kā apbērtie gala balsti. Tie veidoti no monolītā dzelzsbetona.

Inženierbūvju nesošā konstrukcija tiek veidota no liektām līmētās koksnes sijām, pie kurām ar speciāliem savienotājlīdzekļiem pievienotas šķērssijas. Tilta laidums – 14 m.

RODENTIA izstrādāts pilns tehniskais projekts un detalizācija

Būvprojekts izstrādāts – 2017.gads
Būvprojekts realizēts – 2018.gads   


 .