Atklātās publiskās slidotavas segtā jumta Pasta salā izbūve, Jelgavā

 .