Amfiteātra tipa brīvdabas estrādes jumta izbūve Pasta salā, Jelgavā

 .